Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu açık artırmaya bir tarla soktu. Sahibinin borçlarından dolayı el konulan Arslanlar Mahallesi’ndeki 805 parseldeki tarla artırma usulü satışa çıkarılacak. 7 Haziran günü ihalesi gerçekleşecek olan yaklaşık 2 bin metrekarelik tarla için takdir edilen değer 468 bin lira olarak belirlendi. Tarla eğer bu tarihte satılmazsa ikinci ihale tarihi ise 16 Temmuz tarihinde açık artırmaya sunulacak. İşte ilanla ilgili tüm detaylar

Özellikleri :İzmir ili, Torbalı ilçesi, Arslanlar mahallesi, Yeni Hisseler mevkii, 805 parsel sayılı 1875 m2 tarla niteliğinde taşınmaz mahalle merkezinin doğusunda, mahalle merkezine kuşuçuşu yaklaşık 1,6 km, ilçe merkezine kuşuçuşu yaklaşık 5,5 km mesafededir. Çevresinde tarlalar bulunmaktadır. Taşınmazın kendisine ait elektrik, su ve yolu yoktur. Komşu parsellerden su alınarak sulanabilecek durumda sulu tarım arazisidir. Taşınmaz eğimsiz olup toprak yapısı killi tınlıdır. Mutlak tarım arazisi sınıfındadır.

Adresi : Arslanlar Mahallesi 6130/1 sk. No:38/4 Torbalı / İZMİR

Yüzölçümü : 1.875 m2

İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı'nın 03/03/2023 tarih 2912/3188 sayılı yazılarında taşınmaza ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Tarım Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği, Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) Arslanlar mahallesi 6130/1 sokak No:38/4 Torbalı olarak numarataj bilgisi bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 468.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanımı kanununun 8.madde hükümlerine tabidir. Tarımsal araziler bu kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. 5403 sayılı kanunu kapsamında gerekli izinler alınmadan amacı dışında kullanılamaz. Kemalpaşa İcra Dairesinin 2017/1954 sayılı, Torbalı İcra Dairesinin 2021/280 sayılı haciz şerhleri vardır.

500 bin liraya kadar cezası bulunuyor 500 bin liraya kadar cezası bulunuyor