İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl askıya çıkarılan Torbalı sınırları içerisinde yer alan Göllüce Mahallesi'ndeki "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı’nı sonrası yaklaşık 31 futbol sahası büyüklüğündeki alan için bölge halkından tepki gelmişti. Göllüce Mahalle Muhtarı Mustafa Göbekli ve Göllüce Mahallesi vatandaşları tarafından yapılan ve alanın etrafında hayvancılıkla uğraşıldığı, mera alanı olarak kullanıldığı ve bu nedenle alanda büyük mağduriyetlerin yaşanacağı itirazları Büyükşehir Belediye Meclis gündemine gelmişti.

‘BAŞKA BİR TARIM’ VİZYONUNA AYKIRI
Yapılan itirazlar sonrası inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı başlattığı incelemeler doğrultusunda parselin topoğrafya farklılığı gösteren, çeşitli bitki örtüsü ve hayvancılığı kapsayan kendine özgü bir ekosisteme sahip olan bir mera alanı olduğu, bölgede yoğun küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, alanın 6,0357 hektarı sulu mutlak tarım arazisi ve 16,3764 hektarı kuru marjinal tarım arazisi olduğu, söz konusu parselin de sınırları içinde yer aldığı alanda “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ışığında destekler yapıldığı hususları gerekçesi ile itirazların kabulüne yönelik raporunu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sundu.

Yedi Eylül’de feci olay Yedi Eylül’de feci olay

Komisyon yetkilileri raporları incelemesi sonrası plan değişikliğinin iptali yönündeki talebi oy birliği ile kabul etti.

İlgili meclis gündeminde şu ifadelere yer verildi;

Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.805 sayılı Kararı ile onanan ve   27/10/2023-27/11/2023 tarihleri arasında askıya çıkartılan; Torbalı ilçesi, Göllüce Mahallesi,  198 parselde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde Göllüce Mahalle Muhtarı Mustafa GÖBEKLİ ve Göllüce Mahallesi sakinleri tarafından yapılan itirazın; “Dilekçede belirtilen, alanın mahalle ve civarında hayvancılıkla uğraşan üreticiler için mera olarak kullanmalarına istinaden önem arz ettiği, tesisin kurulması durumunda üreticiler için mera kaybından esasla büyük bir mağduriyet yaratacağı hususları ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın 02/01/2024 tarihli ve 1717543 sayılı Görüşünde belirtilen, 198 parselin topoğrafya farklılığı gösteren, çeşitli bitki örtüsü ve hayvancılığı kapsayan kendine özgü bir ekosisteme sahip olan bir mera alanı olduğu, bölgede yoğun küçükbaş hayvancılığın yapıldığı, alanın 6,0357 hektarı sulu mutlak tarım arazisi ve 16,3764 hektarı kuru marjinal tarım arazisi olduğu, söz konusu parselin de sınırları içinde yer aldığı alanda      “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ışığında destekler yapıldığı hususları dikkate alınarak söz konusu itirazın kabulü ve bölgede sonrasında yapılacak tespitler ve yer seçimi doğrultusunda Güneş Enerji Santrali talebinin başka bir alanda ele alınmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/08/2023 tarihli ve 05.805 sayılı Meclis Kararı ile Torbalı ilçesi, Göllüce Mahallesi, 198 parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

Editör: Ömer Dur