Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir sınırlarında açılmak istenen yeni bir taş ocağı ile ilgili çevresel etki değerlendirme süreci başlattığını duyurdu.  Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre; Menderes-Torbalı sahasındaki 24,86 hektarlık ÇED sahasında  yılda 1 milyon ton kalker çıkarmayı planlıyor. Hammadde, delme-patlatma yöntemiyle çıkarılacakken şirket bu proje için 41 milyon TL proje ayırdı. 

Tarlaların fiyatları el yakıyor Tarlaların fiyatları el yakıyor

ZEYTİNLİKLERLE ÇEVRİLİ
Proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” içerisinde aklmakta iken aynı zamanda Küçük Menderes Nehri Havzasında yer alıyor. Yine yakın mesafede zeytinlikler de yer alıyor. Proje tanıtım dosyasında ocak çalışmalarının zeytinlikleri etkilemeyeceği ileri sürülüyor.

ARKEOLOJİK SİTLERE KOMŞU
ÇED alanın 50 metre kuzeydoğusunda 3’üncü derece arkeolojik SİT ve 150 metre kuzeydoğusunda ise 1’inci derece arkeolojik SİT alanı bulunuyor. Proje alanı ayrıca Metropolis Antik Kenti’ne de 2 kilometre mesafede yer alıyor. En yakın konuta olan uzaklığı ise 780 metre olacak.

İLK BAŞVURUYA RET
Şirket ilk olarak 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak izin istemiş ancak bu talep İzmir Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nin olumsuz görüşü doğrultsunda geri çevrilmişti . Şirket bu sefer ÇED sahasını 60 hektardan 24,86 hektara indirerek başvurdu.