Tarlaların fiyatları el yakıyor Tarlaların fiyatları el yakıyor

Güçlü bir eğitim kadrosuyla faaliyetlerine devam eden Torbalı BİLSEM’den  Ülkenin en zor projesi olan 4005 başarısı. Eğitim fakülteleri ile öğretmenler arasında köprü kuran ve öğretmenlik mesleğinin gelişimine katkı sağlayan TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında Dr. Niymet Demirci tarafından başvurusu yapılan "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEAM Odaklı Matematik Uygulamaları Eğitimi" projesi kabul edilmiştir. Tüm Türkiye’deki Üniversite ve okullarda Doktor ünvanlı personellerin başvurabildiği 4005 Tübitak projelerinden sadece  45‘i  kabul edilmiştir.Bu proje Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde özel yetenekli öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Türkiye genelinde özel yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerimize ulaşılarak projenin yaygın etkisi sağlanacaktır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının yürütmüş olduğu Harezmi Eğitim Modeli Pilot okulu olan Kurumda yeni yüzyıla düşünen , problem çözen, bilgiyi kullanabilen ve inovatif ürünler çıkarmak için çalışan bir nesil yetiştirilmektedir. Öğretmenlik mesleğinde yenilikçiliğin gelişmesine ve eğitimde kalitenin artmasına katkıda bulunarak Türkiye geleceği için çalışmanın onurunu yaşıyoruz. Bu motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz.