Torbalı Yeniköy İlkokulu öğretmenlerinden Vahap Albayrak tarafından düzenlenen etkinlik, Şehit Onbaşı Mustafa Eser İmam Hatip Ortaokulu salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise branş öğretmenlerinden 46 temsilci öğretmen katıldı.  3 gün süren etkinlikte yapılan atölye çalışmasında öğretmenlere kodlama eğitiminin önemi, kodlama eğitimi ve algoritmik düşünce becerisinin geliştirilmesinin gerekliliği hakkında bilgi verildi. Matematik problemlerini kodlama ile çözme, drama ile kodlama ve blok tabanlı kodlama etkinlikleri yapıldı. Kodlamayı sınıflarında nasıl uygulayabilecekleri hususunda örnekleri uygulayan katılımcı öğretmenler, 2022 Kod Haftası için codeweek platformunda haritaya etkinlikler ekledi.

21.YÜZYIL BECERİLERİNE SAHİP NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ

8-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen AB Kodlama Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen ‘’Torbalı Kodluyor’’ etkinliğinde katılımcı öğretmenlere hitap eden Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Atila Işıkkaya, ‘’Eğitimciler olarak teknolojiyi takip etmek, çağa ayak uydurmak ve çocuklarımıza bu gelişmeleri tanıtmak zorundayız. 21. yy becerilerine sahip nesiller yetiştirerek, endüstri 4.0 hedeflerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Okul temelli hizmetiçi seminerler ve eğitimlerin ilçemizde yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Temel ve ileri düzeyde kodlama, robotik kodlama ve STEM gibi uygulamalara yönelik eğitimlerimiz planlanmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.