İzmir Valiliği Torbalı'nın  Kazım Karabekir Mahallesi’nden yıllık 60 bin ton tehlikeli atığın depolanacağı proje için ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Şimdi de Denge Ara Depolama ve Geri Dönüşüm şirketi Torbalı’da atıktan üretilmiş yakıt tesisi ve tehlikeli atık geri kazanımı faaliyetinde bulunmak için harekete geçti. 4 milyona mal olacak proje için ÇED süreci resmen başlatıldı.

Projenin teknik olmayan özellikleri ile ilgili şöyle denildi:

“İşletme, tesisine ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi kurmayı ve bazı tehlikeli atıkların tesise kabul edilmesini sağlayarak fiziksel yolla geri kazanılması faaliyetini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-II Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler Listesi Madde 5 b) “Tehlikeli, tehlikesiz ve/veya özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanıldığı tesisler (Ömrünü tamamlamış lastiklerin, kabloların kırma ve parçalama işlemleri, tehlikesiz atık niteliğinde olan metal, kâğıt, plastik, tekstil, cam, ahşap atıkları toplama, ayırma, kesme, parçalama, öğütme ve granül elde etme işlemleri ile solar kurutma işlemleri hariç)” kapsamında değerlendirilmekte olup, yönetmeliğin Ek-4 formatı esas alınarak Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır”

Başkan Yüğrük’e tepkiler dinmiyor Başkan Yüğrük’e tepkiler dinmiyor

Editör: TE Bilisim