Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi açık artırmaya bir tarla soktu. Sahibinin borçlarından dolayı el konulan Yoğurtçular Mahallesi’ndeki tarla artırma usulü satışa çıkarılacak. 14 Temmuz günü ihalesi gerçekleşecek olan 2 bin metrekarelik tarla için takdir edilen değer 804 bin lira olarak belirlendi. Tarla eğer bu tarihte satılmazsa ikinci ihale tarihi ise 14 Ağustos tarihinde açık artırmaya sunulacak. İşte ilanla ilgili tüm detaylar

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yoğurtçular mahallesi, Köycivarı mevkii, 111 ada, 18 parsel sayılı 2.010,66 m2 zeytinlik vasfında taşınmaz mahalle merkezinin 650 mt güneydoğusunda, ilçe merkezinin 13 km kuzeyinde, Torbalı-İzmir yolunun 2 km doğusundadır. Genel yola cephesi yoktur, komşu parseller içerisinde geçilerek ulaşım sağlanmaktadır. Etrafında dikili tarım arazileri, hayvan damı ve fabrika vardır. Mevcut haliyle marjinal tarım arazisi görünümünde, içerisinde kayalıklar, deliceler ve makilik olduğu görülmüştür. Kendisine ait elektrik ve suyu yoktur. %15-20 eğimli olup, toprak yapısı taşlıdır.

Adresi : Yoğurtçular Mahallesi Köycivarı Mevkii Torbalı / İZMİR

Yüzölçümü : 2.010,66 m2

İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/12/2022 gün ve E-30597936-121.02-15524/19355 sayılı yazılarında parselin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarih ve 05843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanı" olarak belirlendiği, yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmediği, MAKS'ta her hangi bir numarataj bilgisi bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 804.264,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Çeşme Vergi Dairesinin, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezinin, Menderes İcra Dairesinin haciz şerhleri vardır.

Bu ne sorumsuzluk! Bu ne sorumsuzluk!
Editör: TE Bilisim