Plastik kirliliği, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek artan endişe verici bir çevresel sorun haline gelmiştir. Plastiklerin yaygın kullanımı ve doğaya atılması ciddi sonuçlar doğurmaktadır.  Bu bilinçle çalışmalar yürüten Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri Çevrenin Genç Sözcüleri olarak, bu soruna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çektiği fotoğraflarla çevre bilinci konusunda önemli bir adım daha attı.

Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen öğrenciler, plastik kirliliğinin doğadaki ve canlı yaşamındaki olumsuz etkilerine karşı duyarlılıklarını göstermektedirler. Plastik atıkların denizlerde ve karalardaki canlı yaşamına verdiği zararların yanı sıra, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de vurgulamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DOĞAYA BÜYÜK BİR ADIM

Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Ayşe Kırlar Emir, “Sürdürülebilirlik derslerimiz ile öğrencilerin çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin öneminin altını çizerek, "Plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmak, kirliliğin önlenmesine ve doğanın korunmasına katkıda bulunmada kritik bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimizin çabaları, çevreye duyarlı bir toplum oluşturarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefimize doğru büyük bir adım atmaktadır."

Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, sıfır atık oluşturmayı destekleyen ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden vizyonlarıyla çevresel sorumluluklarını üstlenmekte ve çevrenin korunması için aktif çözümler üretmektedirler. Plastik kirliliği konusunda duyarlı ve aktif rol alan Bahçeşehir Koleji öğrencileri, sıfır atık oluşturmayı benimseyen ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen vizyonlarıyla çevresel sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Torbalı’da bir intihar daha Torbalı’da bir intihar daha

İşte öğrencilerin fotoğrafları: