Kültür ve Turizm Bakanlığı kentteki korunması gereken tarihi SİT alanlarına yenilerini ekledi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Çeşme, Tire ve Ödemiş ilçelerinde yeni koruma bölgeleri ilan etti. Buca Dumlupınar Mahallesi’nde özel mülkiyette kalan bir parselde yapılan incelemeler üzerine höyük bulundu. Tapuda 647 ada 87 parsel olarak kayıtlı bölge Kurul tarafından birinci derece arkeolojik SİT ilan edildi. Parsele dair tarihi SİT kararı tapuya şerh olarak işlenecek ve koruma amaçlı imar planları hazırlanacak. Bu bölgede yapılaşma yasaklandı. Torbalı’nın Dirmil Mahallesi’nde yer alan ve fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan parseller ise Koruma Kurulu tarafından ‘1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak ilan edildi.

- İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dirmil Mahallesi'nde, 104 ada 847 parselde yer alan mezarlık alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından, aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun "1. grup" olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin işlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, kendi parsel sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine ve hazırlanacak olan planlara işlenmesine karar verildi.

Ramazan pidesine dev zam: 300 gramı 18 lira oldu Ramazan pidesine dev zam: 300 gramı 18 lira oldu