Son dönemde yaşanan ekonomik buhran kendisini ‘İcradan satılık’ ilanları konusunda da gösterdi. İcradan satılık ev, dükkan, araç sayısı rekor oranda artarken ilanlar her hecen gün artıyor. Bu kapsamda Torbalı Karaot Mahallesi’nde bulunan bir tarla daha mahkeme kararıyla icradan satılacak. Satış 4 Aralık tarihinde Torbalı Adliyesi Müzayede Salonu’nda gerçekleşecek. 6,5 dönümlük alan için biçilen değer 1 milyon 869 bin lira. Açık artırma usulü teklif verilecek olan bu satış, bir kez daha çiftçinin halini ortaya koyuyor.

Patlamanın olduğu bölgede yaralar sarılıyor Patlamanın olduğu bölgede yaralar sarılıyor

İŞTE ARAZİNİN DETAYLARI

Özellikleri : . İzmir İli, Torbalı İlçesi, KARAOT Mahallesi, İNALTI Mevkii, 114 Ada, 9 Parse sayılı taşınmazda 6.677,10 m2 tarla ve zeytinlik nitelikli taşınmaz borçlunun tam hissesi satışa çıkarılmış olup açık adresi : Karaot Mahallesi, İnaltı Mevkii Torbalı/İzmir dir. İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012 tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak belirlendiği belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaz Karaot Mahallesine Dağkızılca istikametinden girişteki zeytinyağı fabrikasına varmadan araziye giden yoldan batı istikametine giderken köyün altından batı istikametine giden dereye cepheli taşınmaza ulaşılır. ulaşım zordur. taşınmaz tapu kaydında tarla ve zeytinlik olarak kayıtlı olup fiilen kapama zeytinliktir. zeytinler verim dardır. taşınmaz zemini işlenmemiştir. taşınmazın geometrik şekli dikdörtgen biçiminde girintili çıkıntılı az biçimlidir. topoğrafyası kısmen az kısmen orta derecede eğimlidir. kadastro parselidir. kadastro yoluna cephesi yoktur. ulaşım komşu parseller üzerinden sağlanmaktadır. etrafında genellikle zeytinlikler, tarlalar, üzüm bağları vardır. yerleşim sahasına uzaktır. köy merkezine 1320, Kemalpaşa-Torbalı yoluna 1860 m kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın bu hali ile değeri 1.869.588,00 tl (bir milyon sekiz yüz altmış dokuz bin beş yüz seksen sekiz lira ) üzerinden satışa çıkarılmıştır., Taşınmaz tapu kaydı beyanlar hanesinde İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğünün şerhi mevcut olup ; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanımı Kanunu 8.madde hükümlerine tabi olup tarımsal araziler bu kanuna ekli 1 sayılı listede belirtilen yeter gellirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez bölünemez. Gerekli izinler alınmadan amacı dışında kullanılamaz. şerhi mevcuttur.

Editör: TE Bilisim