Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi sahibinin borçları nedeniyle el konulan bir zeytinliği açık artırmaya satışa çıkarıyor. Özbey Mahallesi’nde yer alan zeytinlik artırma usulü satışa çıkarılacak. 16 Haziran günü ihalesi gerçekleşecek olan 12 bin 750 metrekarelik arsa için takdir edilen değer 892 bin lira olarak belirlendi. Tarla eğer bu tarihte satılmazsa ikinci ihale tarihi ise 24 Temmuz tarihinde açık artırmaya sunulacak. İşte ilanla ilgili tüm detaylar

Kıyafet ve ev eşyası alışverişine uygun fırsat Kıyafet ve ev eşyası alışverişine uygun fırsat

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir ili, Torbalı ilçesi, Özbey mahallesi, Mersinli Tarla mevkii, 874 parsel sayılı 12.750 m2 zeytinlik niteliğinde taşınmaz mahalle merkezine kuşuçuşu 1 km, mesafededir, kadastral ve tarla içi yolu yoktur, %10-20 eğimli ve engebelidir, sulama imkanı olmayan susuz tarım arazisidir, yer yer kayalık olup zemin üzerinde standart dikim ölçülerinde olmayan 30-60 yaşlarında muhtelif sayıda bakımlı zeytin ağacı bulunmaktadır. Etrafında tarım arazileri ve zeytinlikler vardır. Elektrik ve suyu yoktur.
Adresi : Özbey Mahallesi Mersinli Tarla Mevkii 874 Parsel Torbalı / İZMİR
Yüzölçümü : 12.750 m2
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 25/04/2022 gün ve E-30597936-121.02-5043/6672 sayılı yazılarında parselin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2012tarih ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütün Çevre Düzeni Planında plan ölçeği gereği şematik olmak ve ölçü alınmamakla birlikte "Orman Alanı" olarak belirlendiği, MAKS'ta her hangi bir numarataj bilgisinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 892.500,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Parselin tamamı 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmaktadır. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Muhtelif sayıda vergi dairesi ve icra müdürlüklerinin muhtelif sayıda haciz şerhleri vardır.

Editör: TE Bilisim