Torbalı’nın birçok bölgesinde yetiştirilen Bardacık İnciri oldukça meşhur. Özellikle Çapak Mahallesi’nde yetiştirilen bu incir çeşidi; Saipler, Karakızlar, Karaot, Dağkızılca ve Bozköy gibi bölgelerde de bulunuyor. Sadece lezzetiyle değil aynı zamanda yetiştiği coğrafyanın zengin özellikleriyle de öne çıkan bir meyve olan Çapak Bardacık İnciri, bölgedeki en az 100 yıllık incir ağaçlarının titiz bir şekilde yetiştirildiği topraklarda hayat buluyor. İncirin kendine özgü nitelikleri, bölgenin iklimi ve toprak yapısıyla yakından ilişkili. Büyük meyve boyutu, canlı renkleri ve özgün tat profili Çapak Bardacık İnciri'nin bu coğrafyadaki özel iklim ve toprak koşullarından etkilenen özellikleri arasında sayılıyor. Ilıman iklimin etkisiyle yetişen incir, sahip olduğu besin değeri ve lezzeti açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bölgenin beşeri özellikleri de bu lezzetin oluşumunda kritik bir rol oynuyor. Geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilen Çapak Bardacık İnciri çiftçilerin emeği ve bilgi birikiminin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Kaymakamlık devreye girdi tedavisi başladı Kaymakamlık devreye girdi tedavisi başladı

TOPRAĞIN MİRASI, LEZZETİN İZLERİ

Çapak Bardacık İnciri’nin ekonomik değeri zaman içinde değişmiş olsa da köylülerin çabaları, bu lezzetin köyde önemli bir yer edinmesine neden olmuş. Günümüzde Çapak Köyü, Bardacık inciriyle tanınan ve bu lezzeti sürdüren bir tarım geleneğine ev sahipliği yapmakta. Adını bu coğrafyadan alan Çapak Bardacık İnciri, bu topraklarda özel bir şekilde yetiştiği için bu ismi taşıyor. Bu isim, incirin kökenlerine ve bu bölgedeki tarım geleneklerine olan bağlılığını ifade ediyor. Çapak Bardacık İnciri, sadece bir meyve olarak değil aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerini yansıtan bir sembol olarak öne çıkıyor. Geleneksel tarımın devam ettiği doğanın ve insanın bir arada uyum içinde olduğu bu coğrafyada yetişen Çapak Bardacık İnciri, adeta geçmişin bir izdüşümü.

EŞSİZ LEZZETİN ARDINDAKİ HİKAYE

Çapak Köyünde bulunan en eski ve yaşlı Bardacık incir ağacı köyün tarihine ve tarım geleneğine ışık tutan bir miras olarak öne çıkıyor. Köydeki bu eşsiz incir ağacı, farklı ailelerin arazilerinde yer almakta ve geçmişten günümüze uzanan bir hikayenin parçası olarak karşımıza çıkmakta. Halk arasında anlatılana göre; Çerkez Ali'nin 1872 doğumlu oğlu Ali, köydeki incir geleneğinin başlamasına öncülük eder. Ali'nin çocukları; Hüseyin Aslan, Ahmet Aslan ve Ayşe Aslan Orhan, köydeki Bardacık incir ağacının sahipleri olarak öne çıkar. Bardacık incir ağacının sahibi Ayşe Aslan Orhan'ın kızı Hacer Orhan Şenyüz'e miras kaldığı bilgisi bu lezzetin nesiller boyu taşınan bir aile geleneği olduğunu gösterir. Bu ağaç, Çapak köyündeki tarım mirasını simgeliyor ve o bölgenin incir geleneğine odaklanmış bir hikâyenin parçası. Köydeki Bardacık İncir ağacının yaygınlaşmasında büyük bir rol oynayan isimlerden biri de Hacı İbrahimler ailesinden Çapak doğumlu Mehmet Ege'dir. 1919-1920 doğumlu olan Mehmet Ege, uzman bir ağaç aşısı ustası olarak bilinir. Kendisi özellikle Çapak Bardacık İncir’i ağacını köyde yaygınlaştırarak bu eşsiz lezzeti köy halkına tanıtmış ve tarım geleneğine büyük katkı sağlamıştır.

Editör: İbrahim Danış