28 Haziran 2022’de Resmi Gazetede yayımlanan Torba Kanununda Noterlik Kanununa eklenen madde ile noterlerin tapu devir işlemlerini yapmasının önü açılmıştı. 4 Temmuz 2023 itibariyle yeni uygulama resmen başlarken, ilk gün vatandaşların noter kanalıyla tapu devir işlemi başvurusunun pek olmadığı öğrenildi. Tapu devir işlemlerinin artık noterler tarafından da yapılacak olmasıyla iş yüklerinin artacağını, ancak göreve hazır olduklarını belirten Torbalı’daki noterler, “Bu işlemi, noterlik çalışanları değil, bizzat noterin kendisi yapması gerekiyor. Bu yüzden bir yoğunluk yaşanabilir. Yoğunluk olduğunda, randevulu çalışmak, birkaç gün sonrasına randevu vermek zorunda kalabiliriz” uyarısında bulundu. Öte yandan Hükümet Konağı'nda küçük bir büroda hizmet veren ve bu nedenle yığılmalara neden olan Torbalı Tapu Müdürlüğü'nün de böylelikle yükü hafifleyecek.

E DEVLET ÜZERİNDEN RANDEVU ALMADAN İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamalarını sürdüren noterler şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Noterler Birliği, bu yeni dönemde işlemlerin sağlıklı bir şekilde olması için çok uzun zamandır çalışıyordu ve bir sistem oluşturuldu. Titizlikle hazırlanan sistem sayesinde, olabilecek hatalar minimuma indirildi. Sistem, bir eksiklik durumunda reddediyor çünkü. Randevu aşamasında başvurunun reddine sebep olabilecek pek çok kriter var. Dolayısıyla vatandaşın notere başvurusu sırasında evraklarını eksiksiz hazırlaması gerekiyor. Tapu Dairesi, tapuyu ve diğer belgeleri inceledikten sonra devir kararı veriyor. Noterler, başvurusu sırasında sisteme aktarılan belgelerin doğruluğu ve tam olması durumunda incelemeye başlayabilecek.”

EN AZ 500, EN ÇOK 4 BİN LİRA NOTERLİK ÜCRETİ ÖDENECEK

Noterlere yapılacak başvuruda vatandaşın bilgileri, belgeleri eksizlik ulaştırmak zorunda olduğunun altını çizen İzmir Noter Odası Başkanı Av. Rahime Mengüş, ise şu ifadeleri kullandı

“Vatandaş Tapu Dairesi’nde yaptırdığında ödeyeceği vergi ve harçları, aynı şekilde noterde devir olduğunda da ödeyecek. Yine döner sermaye ödeyecek, harcını ödeyecek, ayrıca satış bedelinin binde 1’i oranında notere ücret ödeyecek. Notere ödenecek ücret 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olmayacak.  Bu yeni uygulamadan amaç, Tapu dairelerinin yükünü hafifletmektir. Biz noterler, göreve hazırız.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

* Tapu devrini noterliklerde yapmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin ‘e-randevu/ başvuru’ uygulamasından e-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapacak. Randevu alınmadan işlem yapılmayacak.

* Başvuru esnasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilecek. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (TNBBS), tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli, yabancı gerçek kişilerin alıcı taraf olduğu işlemlerde ise döviz alım belgesinde kayıtlı Türk Lirası tutar işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

Torbalı’da zirve Philip Morris’in Torbalı’da zirve Philip Morris’in

* İşlemin yapılacağı noterlik seçilecek. Noter, bunun üzerine TNBBS’den başvuru belgesi düzenleyecek. Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletecek.

* Satışı yapılacak taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden sorgulayacak.

* Noter, eksik belge ya da taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşme hazırlayacak.

* İşleme ait döner sermaye hizmet bedeli ile tapu harcının tahsiline ilişkin e-tahsilat seri numarası da belirlendikten sonra noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarih ve saatini taraflara kısa mesajla bildirecek.

* Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara, 10 gün içinde noterliğe müracaat etmeleri halinde işlemin yapılacağı, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bilgisi aynı gün kısa mesajla bildirilecek.

* Nöbetçi noter uygulaması sayesinde, hafta sonunda da taşınmaz alım satımı yapılabilecek.

Editör: TE Bilisim