Dilechem kimya biyolojik ve ekolojik sorunlara yenilikçi ve etkin çözümler üretmek için 2014 yılında kurulmuş, İnsan ve canlı sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere karşı yenilikçi, sağlıklı ürünler ve yöntemler geliştirmeyi hedef edinmiş 20 yıldır sürdürülen yurt içi, yurt dışı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ürünleri ile , sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve endüstrinin bir çok farklı alanına yönelmiş bir firma olarak İzmir Ege üniversitesi Teknopark içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Edindiği tecrübe ve birikim ile öncelikle dünyanın yıllardır mücadele ettiği antibiyotik direncinin kırılmasına ve hijyen anlayışına yeni bir yaklaşım getirerek, günümüz şartlarında direnç kazanmış bakteri, virüs, küf, ve mantar kaynaklı hastalık ve kayıpları minimize edecek etkin ürünler ile çözüm sunmakta, Tüm bunları zehirli kalıntılardan uzak, ağır metaller kullanmadan, insana ve çevreye zarar vermeden doğada çözünebilen ürünleri ile yapmaktadır. Dezenfektan dünyasında yeni nesil "Oh hijyenDe" farkı   Dilechem kimya firmasına ait "Oh hijyenDe" ürünü ile dezenfektan dünyasında yeni bir dönem başlatarak uygulandıktan 5 dakika sonra mikroorganizmalar üzerinde etkinliği başlayan ve bu etkiyi uygulandığı bölgedeki mikrobiyolojik yüke göre 3 aydan 9 aya kadar sürdüren yüksek bir başarıya sahiptir. Geliştirmiş olduğu ağır metal ve toksik madde içermeyen, insan,hayvan, bitki gibi gelişmiş organizmalara zararı olmayan yeni nesil polikatyonik bileşeni ile patojenlere karşı aktivite göstermekte Bir çok farklı sektör de yıllardır süregelen sorunlara çözüm olmaktadır. HİJYEN ANLAYIŞINA KARŞI  “HİJYENE SAĞLIK”GETİREN FİRMA ; DİLECHEM KİMYA  Dilechem Kimya yönetim kurulu başkanı Dilek Uçar, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi; insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini sağlama sürecidir. Ancak bir toplumun sağlık ve hastalık konuları hakkındaki bilgisi, görüşü, anlayışı ve bunlara ilişkin uygulamaları, o toplumun sosyo-ekonomik yapısı, eğitim düzeyi ve kültürü yoluyla biçimlenmektedir. Bir toplum için geçerli olan sağlık ya da hastalığa ilişkin bilgi ve davranışlar bir başka topluma göre değişik olabilmektedir. Nitekim, belirli bir homojen yapı gösteren toplum içinde bile gruplar hatta bireyler arasında bu yönden farklılıklar söz konusudur. Bu nedenle bir toplumun ve çalışanların sağlığını korumada, yükseltmede ve olası hastalık oluşmasına imkan vermeyecek tedbirlerin alınması koruyucu hekimlik mantığı ile aynı yönde anlam kazanmaktadır. Günümüze kadar çevre ve canlıların yaşadıkları alanlarda sürekli zarar veren ve hastalık unsuru bakteri, mantar ve viral canlıların yok edilmesi yönünde plan ve uygulamalar oluşturulmuş ve bu yönde çok keskin etkin ve çevre dostu olmayan hiyjen ürünleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bugün dünyada bu konuda söz sahibi olan çok büyük global oyuncular tüm seneryo ve ürünlerini bu yönde geliştirerek yıllardır, tarımdan tekstile, boyadan plastiğe evlerden otellere kadar canlıların yaşadığı tüm alan ve kullandıkları tüm ürünleri patojen ve zararlılardan arındırma adına başka ekolojik denge olmak üzere tüm canlıları yok etme sürecine girmişlerdir. Ancak yeni nesil ürünler bu mevcut anlayış ve bu anlayışın ürünlerine aksi yönde felsefe ve ürünler geliştirerek çevreyle dost, koruyuculuk ve muhafaza mantığı hedef alan ortamda faydalı organizmaların yaşam alanlarının artırılması adına zararlıları basılamayı hedefleyen yaklaşım ve ürünler geliştirilmiştir. Dilcem firması bu konuda dünya da ve ülkemizde bu anlayışın öncülüğünü yapmakta olup, İnsan ve Canlı sağlığını olumsuz etkileyen faktörlere karşı yenilikçi, sağlıklı ürünler ve yöntemler geliştirmeyi hedef edinmiş ve 20 yıldır sürdürülen yurt içi, yurt dışı Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen ürünleri ile sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve endüstrinin bir çok farklı alanına yönelmiş dinamik bir firma olup tarımsal üretimde hasattan tüketime kadar olan tüm zincirlerde ürün kaybını ortadan kaldıran pestisit ve zararlı koruyucuların kullanımı ortadan kaldırarak bugün insanların kansere yakalanmasına neden olan tüm etkin madde ve bileşikleri gereksiz kılan ürün gamına sahiptir. "