Elektrik en önemli enerji çeşitlerimizden biridir. Yaşamın hemen hemen her alanında elektrik kullanımı söz konusudur. Bireysel olarak vazgeçilmez konforlar oluşturmasının yanında kurumsal olarak firmaların çalışmalarının her alanında hayati önem taşır. Elektrik dağıtımında kullanıcıların çeşitli olumsuzluklar yaşaması muhtemelidir. Devre akımının fazla yükselmesi tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu tehlikelerin önüne geçebilmek için elektrik sigortası kullanılır. Peki, elektrik sigortası ne işe yarar? Nerelerde Kullanılır? İşte detaylar.

Elektrik devrelerinde kısa devre ya da arıza durumları oluşabilir. Bu durumlarda devreden aşırı bir akım geçecektir. Bu akım devre tellerinin aşırı ısınmasına hatta yanmasına neden olabilir. Elektrikli araçların kullanımı da oldukça tehlikeli olabilir. Bu durumlar için elektrik sigortası çok önemli bir tedbir niteliğindedir.

Elektrik sigortası ne işe yarar?

Devre eksenli olarak geçiş yapan akımın farklı nedenlerden dolayı belli bir limitin üzere geçmesi ile akımı kesmek için elektrik sigortası kullanılır. Elektrik sigortalarının sağladığı yararlar:

Devre elemanları üzerinden çok yüksek akımların geçmesinin bu şekilde önüne geçilmiş olur. Tüm elektrik problemlerinin bu şekilde önüne geçilir. Güvenlik yapısı oluşturan sigortalar akım seviyelerini belirler. Akım seviyelerinin belirli bir düzen içinde kalmasını sağlar. Elektrik araçların ve devrelerin yüksek akım karşısında korunmasını sağlar. Elektrik sigortası seri olarak devreye bağlanır. Akım yoğunluğu oluştuğunda ise devreyi açar. Elektrik akımı yoğunluğu oluştuğunda ise sigorta atar. Sistem bu şekilde kapanmış olur. Sigortanın güvenlik yapısını harekete geçiren olaylar: Kısa devre durumu, Sigorta atma işlemi, Kaçak durumu olmaktadır.

Elektrik sigortası nerelerde kullanılır?

Elektrik sigortalarının telli ve otomatik olmak üzere iki çeşidi bulunur. Kullanım alanları ve tarzları bakımından bu çeşitler arasında farklılıklar bulunur. Ofislerde olsun evlerde olsun var olan alıcıları dış metal aksamları topraklamaya bağlıdır.

Telli sigortada erime sıcaklığı çok düşük teller kullanılır. Ancak yoğun akımının geçmesi halinde tel erimeleri olabilir. Bu da telin kesilmesi ile elektrik geçişinin kopmasını sağlar. Bu sigorta türünde tekrar kullanım için telin değiştirilmesi gerekli idi. Geçmiş dönemlerde daha çok kullanımı bulunan telli sigortaların yerini günümüzde otomatik sigortalar almıştır. İş yeri ve evlerde pratik olması nedeni ile tercih edilmektedir.

Anahtarlı otomatik sigortalar dar yapılı olarak az yer kaplamaktadır. Arıza durumunda mandal aşağı düşer. Mandal yukarı kaldırıldığında elektrik tekrar devreye sokulur. Bıçaklı sigortalar 120 KA’ kadar kısa devre akımını kesmektedir. 630 A anmak akımları olan panolarda, kablolarda, şalter ve trafo gibi tesis ve cihazlarda aşırı yükleme ve kısa devreye karşı bu sigorta çeşitleri kullanılmaktadır. Gövde şekli baz alındığında üç tip sigorta bulunur. Bunlar tabla, duvar ve kofra tipidir.

Bunların kullanım alanları şu şekildedir: Tabla Tipi Sigortalar pertinaks ve mermer üzerine bağlanmaktadır. Sigorta bacakları tabla delinerek elde edilir. Bacakları pirinçten yapılan bu modeller dayanıklılık ve iletkenliğin iyi bir şekilde sağlanması gereken yerlerde tercih edilirler.

Duvar tipi sigortaların gövdesi iki kısımdan oluşuyor. Porselen yapılı olan bu modeller tesisattan gelen faz sigorta altlığı ile bağlanmaktadır.

Kofra tipi sigortalar en çok kullanılan sigorta çeşididir. Saç tablolarda kullanılan bu modellerin gövdesi de porselendir. Gövde akımlarında farklılık bulunmuyor