Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan kararla birlikte İzmir'deki bazı parseller acele kamulaştırıldı. İlana göre, Gümüşgölü Enerji İletim Hattı güzergahı üzerinde bulunan Menderes'in Karakuyu Mahallesi'ndeki bazı parseller ile Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki bazı parseller için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete'deki ilanda "Ekli liste ve haritalarda bilgileri ile sınırları gösterilen lojistik merkezlerinin (acil durum sahalarının) yapımı amacıyla söz konusu alanlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek enerji nakil hattı ve ulaşım yolu gibi altyapı tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı duyuruda "Ekli liste ve haritalarda bilgileri ile sınırları gösterilen lojistik merkezlerinin (acil durum sahalarının) yapımı amacıyla söz konusu alanlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek enerji nakil hattı ve ulaşım yolu gibi altyapı tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Gediz Elektrik ile dev işbirliği Gediz Elektrik ile dev işbirliği

Editör: TE Bilisim