Torbalı ve İzmir için yürüttükleri çalışmalardan ve özellikle gençlere yönelik yeni planlarından bahsetti. Son yıllarda hızlı sanayileşme ve özellikle İZBAN ile ulaşımın kolaylaşması sonucunda Torbalı’da nüfusun yeni göçlerle arttığına dikkat çeken Prof.Yıldız, bu durumun farklı sosyo-ekonomik dönüşümleri de beraberinde getirdiğini belirtti. Sosyolojinin önemli çalışma konularından olan göç, sosyoloji alanında akademik çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Yıldız’ın da uzmanlık alanlarından biri. Göç olgusunu geçmişte Gaziantep’te, sonrasında da İzmir’de çeşitli saha çalışmaları ile inceleyen Prof. Dr. Yıldız göçle sınırlı kalmadan, Torbalı’daki sosyo-ekonomik dönüşümü de değerlendirdi. Bu sosyo-ekonomik değişimde genç işsizliği, suç, şiddet ve madde bağımlılığının artışına dikkat çekti.

TORBALI ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Torbalı’nın yaklaşık 1300 sanayi kuruluşu ile vergi sıralamasında Türkiye 4.sü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yıldız, sanayileşmenin Torbalıya göçü çeken temel bir neden olduğunu vurguladı. Torbalı Ovası’nı bir tarım üssü olarak tanımlarken, ulaşım imkanları, konum ve uygun konut imkanlarınında Torbalı’yı bir çekim merkezi haline getirdiğini belirtti. Diğer taraftan da göçle birlikte oldukça renkli bir nüfusa ev sahipliği yapan Torbalı’da farklı etnik grupların ve kültürlerin Torbalı’ya renk kattığı değerlere vurgu yaptı. Prof. Dr. Yıldız resmi istatistiklere göre Torbalı’ya her yıl yaklaşık 10.000 kişinin yeni göçle geldiğini ifade etti. İç göçe mevsimlik tarım işçisi olarak Suriyelilerin de eklemlendiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, Suriyelilerin yerel nüfus tarafından bir yandan istenmezken diğer yandan toprak sahipleri tarafından da ucuz işgücü olarak görüldüklerini vurguladı.

SOSYAL PROJELERE AĞIRLIK VERİLDİ

Bu sosyo-ekonomik dönüşümün yerel yönetimler tarafından yakından izlenerek yeni projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Yıldız, diğer taraftan da toplumsal sorunlara etkin çözümler üretebilmek için 2016’da akademisyenlerden oluşan Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Derneğini kurduklarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Atölyesi projesinden bahseden Prof. Dr. Yıldız, Torbalı’da uygulamaya geçen proje ile sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara elemanları verdikleri meslek eğitimleri ile yetiştirdiklerini ve gençlerin istihdamını da desteklediklerini belirtti. Pandemi sürecinde de belediye olarak sosyal projelere ağırlık verdiklerini, bu bağlamda özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılıkla yaklaştıklarını, kariyer planlamadan kişisel gelişime kadar birçok eğitim vermeye devam ettiklerini vurguladı. Gençlerin eğitiminin öncelik alanlarında olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, bir eğitimci olarak da başarılı gençlerin istihdamını kendi çabalarıyla da desteklediğini ve gençler için iş üreten projeleri, kurumları daha çok görmek istediğini ifade etti.