Torbalı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları bugün hastane önünde basın açıklaması yaptı. Hekimlere yapılan 2.500-5.000 lira arasındaki maaş zammının ve özlük haklarındaki iyileştirmenin bütün sağlık çalışanlarına eşit bir şekilde yapılması gerektiğini belirten emekçilere çevredeki vatandaşlarda destek oldu. 38 birimi temsilen yaklaşık 100 kişinin katıldığı basın açıklaması olaysız bir şekilde sona ererken sağlık emekçileri, Bakan Fahrettin Koca’nın Sağlık bir ekip işi olduğunu unutmaması gerektiğini belirtti. Sağlık emekçileri yapmış olduğu basın açıklamasında;  Bugün hekim maaşları ve ek göstergesi için Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını dinledik. Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi.  Yılardır yürüttüğümüz mücadele sonucunda elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı iade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır.

BUGÜN AÇIKLANAN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ancak Sağlık Bakanlığının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir. Buradan Sağlık Bakanına, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz: Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın Sağlık Bakanının açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın” ifadelerini kullandı.