Pazar günü Dirmil Mahallesi muhtarlık seçimine gitmişti. Daha önce muhtarlığı İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürülen Mustafa İçöz ve Ercan Orhan’ın yarıştığı seçimde İçöz yeniden muhtar seçilmişti. Öte yandan muhtar adayı Ercan Orhan seçimin iptali için itirazda bulundu.   Torbalı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın ilanındaki bir maddeden dolayı seçimin usulsüz olduğunu dile getiren Orhan önce İlçe Seçim Kurulu’na ardından da İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesini verdi. Söz konusu maddede, “442 sayılı Köy Kanunun 41’inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan köy muhtarları ile 4541 sayışı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanunun 18’inci maddesine göre sıfatları kaldırılan mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı göreve seçilemezler”  ifadeleri yer alıyor.

SEÇİME İTİRAZ ETTİ

Söz konusu madde üzerine itirazda bulunduğunu, sıfatı kaldırılan bir muhtarın aday olduğunu ifade eden Orhan itiraz dilekçesinde ise, “17 Mart 2021 tarih ve 127 sayılı kararında ilan ettiği şartları taşımadığı ve bu nedenle yenilenen seçime katılmış olmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle yenilenen seçimin sonuçlarına itiraz ettiğimi, itirazımızın İzmir İl Seçim Kurulu Başkanlığınızca değerlendirilmesini arz ve talep ederim” ifadelerine yer verdi. Hakkını sonuna kadar arayacağını ifade eden Orhan, “Tepeköy Mahallesi seçiminde Tamer Tünelli seçime katılmadı. Sıfatı kaldırılan tekrar aynı göreve seçilemez diyen, imza mühür koyan İlçe Seçim Kurulu. Ortada bir usulsüzlük var” ifadelerine yer verdi.

İşte İlçe Seçim Kurulu'nun ilanı