Torbalı’da kurulu bulunan Zümrüt Tekstil Şirketi’nin yönetimi ekonomik koşulları gerekçe göstererek yaklaşık 2 yıl önce mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti. Ancak yerel mahkemenin şirketle ilgili verdiği konkordato kararı istinaftan dönmüştü. Şirketin alacaklıları yerel mahkemenin konkordato kararını üst mahkemeye taşıyarak bozulmasını talep etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanlığı yerel mahkemenin kararını bozarak şirketin konkordato talebini reddetmişti. Şirketle ilgili ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken konkordato komiserinin ve kayyımın görevlerine son verilmişti.

GEÇİCİ KOMİSER ATANDI
Şirket, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Talebi inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ‘3 ay süre ile geçici mühlet kararı’ verdi. Geçici mühlet kararına itiraz edilebilecek. SMMM Hatice Karpuzoğlu, Hukukçu Edhem Solak ise geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

250’DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞIYORDU
1996 yılında kurulan Zümrüt Tekstil Fabrikası’nda 250’nin üzerinde işçi çalıştığı öğrenildi. Fabrika aralarında H&M , Inditex Group , M&S ,NEXT , Arcadia Group , C&A , TOPSHOP , BENETTON gibi mağaza zincirlerine ürün üreten konfeksiyon firmaları için kumaş üretirken Amerika , Avrupa , Ortadoğu ülkelerine de kumaş ihraç ediyor.

12,5 TL olması bekleniyor! 12,5 TL olması bekleniyor!

Karar şu şekilde:

Davacı, Zümrüt Pazarlama İthalat Ve İhracat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 27/03/2024 tarih ve 2024/270 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden

Davacı Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2489 sicil nolu "Zümrüt Pazarlama İthalat Ve İhracat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi" hakkında 27/03/2024 tarihi saat 15:00'dan itibaren 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

2-7101 sayılı Yasa' nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı borçlu şirkete, SMMM Hatice KARPUZOĞLU, Hukukçu Edhem SOLAK'ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Davanın duruşmasının 26/06/2024 günü saat 11:30'a mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı İLAN OLUNUR. 29/03/2024