Tayyip Erdoğan neden son seçimim dedi.

AK Parti AR-GE’yi çok iyi yapar, bu açıklamanın altında ne yatıyor, Sayın Erdoğan ne demek istedi..!

Bu söyleminin altında ne demek istedi derken aklıma padişah ile yaşlı dericinin hikayesi geldi.

Hikayenin en önemli yeri ise Başvezir’in kellesi ve merakı.

İşte o hikaye..!

Bir gün padişah, tebdil-i kıyafet ederek yanına başveziri ile dere kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler.

Padişah, ihtiyarı selamlamış: “Selamünaleyküm ey pir’i fani…”

İhtiyar : “Aleykümselam ey serdar’i cihan…”

Padişah sormuş: “Altılarda ne yaptın?”

İhtiyar : “Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor…”

Padişah gene sormuş: “Geceleri kalkmadın mı?”

İhtiyar : “Kalktık… Lakin, ellere yaradı…”

Padişah gülmüş: “Bir kaz göndersem yolar mısın?”

İhtiyar : “Hem de ciyaklamadan…”

Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar.

Padişah baş vezire dönmüş: “Ne konuştuğumuzu anladın mı?”

Başvezir : “Hayır padişahım…” demiş.

Padişah sinirlenmiş: “Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım.” demiş.

Korkuya kapılan başvezir, telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada çalışıyor.

Başvezir ihtiyara : “Ne konuştunuz siz padişahla…” demiş.

Adam, başveziri şöyle bir süzmüş: “Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.” demiş.

Kellesinden korkan Başvezir, yüz altını hemen vermiş ve “Sen padişahı, serdar-ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu.” diye sormuş.

İhtiyar : “Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi.” demiş.

Vezir kafasını kaşımış ve “Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?…”

 “Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı Ay yaz değil, altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim.”

Vezir bir soru daha sormuş… “Geceleri kalkmadın mı ne demek?”

Adam bir yüz altın daha almış ve “Çocukların yok mu diye sordu… Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim…”

Vezir gene kafasını sallamış ve ” Sana bir kaz göndersem yolar mısın dedi, o ne demek…”

İhtiyar adam gülmüş ve “Onu da sen bul…” demiş.

Ben bu gece sahura kadar düşünüp analizimi yarın yapacağım